ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ยินดีต้อนรับ" " ศบส : ศ.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 จัดการประชุมวิชาการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเหนือ อสม. รวมใจ พัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทยแข็งแรง โดยในวันที่ 30 กันยายน 2563 ท่าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ บรรยายพิเศษ นโยบายงานสุขภาพภาคประชาช


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย Admin วันที่ 28 ก.ย. 2563

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย Admin วันที่ 24 ส.ค. 2563

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย Admin วันที่ 13 ส.ค. 2563

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย Admin วันที่ 08 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002548 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560