ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ยินดีต้อนรับ" " ศบส : ศ.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

15 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 มอบหมายให้ นายสมทรง ไข่ขำ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ลงพื้นที่เป็นที่ปรึกษาช่วยดูแบบแปลนการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ณ โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย Admin วันที่ 14 ก.ย. 2564

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย Admin วันที่ 00 00 543

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย Admin วันที่ 00 00 543

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย Admin วันที่ 00 00 543

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 008389 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560