ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ยินดีต้อนรับ" " ศบส : ศ.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมการอบรม Inational Surveyor ผู้เยี่ยมสำรวจตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสุนนบริการสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้เยี่ยมสำรวจตามาตรฐานสากล แล


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย Admin วันที่ 05 ก.ย. 2565

การขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 36 รายการ ประจำปี 2565

ประกาศโดย Admin วันที่ 29 ส.ค. 2565

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย Admin วันที่ 02 ส.ค. 2565

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย Admin วันที่ 06 ก.ค. 2565

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 015096 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560