ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ยินดีต้อนรับ" " ศบส : ศ.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 24 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศบส. 3 เข้าร่วมรับฟังการประกาศการต่อต้านการทุจริต โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวมอบนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริ


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย Admin วันที่ 10 ม.ค. 2565

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย Admin วันที่ 07 ธ.ค. 2564

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย Admin วันที่ 05 ต.ค. 2564

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย Admin วันที่ 14 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 010435 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560