ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ยินดีต้อนรับ" " ศบส : ศ.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 มอบหมายให้นางสาวศิริพร งงงวย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ติดตามการดำเนินงานการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ควบค


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย Admin วันที่ 05 มี.ค. 2564

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย Admin วันที่ 00 00 543

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย Admin วันที่ 23 พ.ย. 2563

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย Admin วันที่ 28 ก.ย. 2563

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005114 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560