ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ยินดีต้อนรับ" " ศบส : ศ.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

20 พฤษภาคม 2563 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน นายสมชาย อินทร์เนียม ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ นายทรงยศ ศรีทองคง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ในการให้คำแนะนำการปรับปรุงห้อง Cohort Ward และปรับปรุงห้องแยกโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศแบบประยุกต์ และติดตามงานก่อสร้างผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอุทัยธานี


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย Admin วันที่ 08 พ.ค. 2563

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศโดย Admin วันที่ 27 เม.ย. 2563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย Admin วันที่ 20 มี.ค. 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563

การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ตามประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

ประกาศโดย Admin วันที่ 20 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000722 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560