ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษณา กันกลั่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ประวัติ : ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
เบอร์โทร : 082-8861787
อีเมล์ : Pattharapa7@gmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004564 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560