ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายอรรคเดช โฆษิตชัชวาลย์
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
ประวัติ : ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร : 084-8124579
อีเมล์ : akadeta@gmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 010435 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560