ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายสมชิต กลิ่นชะเอม
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส (รองผู้อำนวยการ)
ประวัติ : ปริญญาตรี วิศิลปศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทร : 089-4392199
อีเมล์ : monmuaug@gmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003723 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560