ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน
ตำแหน่ง : (รักษาการแทน)รองผู้อำนวยการ
ประวัติ : ปริญญาโท บริหารสาธารณสุข
เบอร์โทร : 062-3094445
อีเมล์ : terapanakorn@gmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 010435 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560