ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ จิตเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3
ประวัติ :
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตณ์บัณทิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร : 093-1301757
อีเมล์ : chitutit@gmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 021549 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560