ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ นาคมี
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านคอมวิชาการพิวเตอร์
ประวัติ : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทร : 083-2129769
อีเมล์ : watloo2527@gmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 010435 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560