ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายสมทรง ไข่ขำ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน (หัวหน้ากลุ่ม)
ประวัติ :
เบอร์โทร : 062-3102664
อีเมล์ : Changthai2511@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003510 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560