ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ คำแบน
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ประวัติ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทร : 081-6889721
อีเมล์ : banban210214@gmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003511 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560