ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายธนกร แสนบ้าน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประวัติ :
เบอร์โทร : 090-4529455
อีเมล์ : b_bbang@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 010434 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560