ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาและนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารที่ทันสมัยมาบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อมูลบริการสุขภาพ ”


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 015239 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560