ตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชฎัชนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) เพื่อเปิดเป็น โรงพยาบาลสนาม