ติดตามเยี่ยมค้นหาพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่เขียว ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี