คุมงานการจ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อรองรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ณ โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท