ให้คำแนะนำในการวางระบบระบายอากาศ ห้องผ่าตัด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อ โควิด-19 ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร