สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์