ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างลิฟต์พยาบาล โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท