สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ อสม. ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร