เตรียมความพร้อมตามหลักสูตร "อสม.หมอประจำใจ (ครู ก)" ภายใต้การสร้างพื้นที่ต้นแบบ (Sand Box)