ประกาศเจตจำนงสุจริต ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 เจตจำนง