ประกาศ ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 36 รายการ ประจำปี 2565 ประกาศ ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 36 รายการ ประจำปี 25