ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล