วันที่ 3-5 เมษายน 2566 ศบส.3 เข้าสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566