ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล