ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กำหนดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด วันที่ 17 มกราคม 2563