วันที่ 28 เมษายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นำโดย นายสมทรง ไข่ขำ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนสถานพยาบาลภาครัฐ เพื่อรองรับสถานการณ์โรค Covid-19 ได้แก่ การส่งเสริมให้คำแนะนำและทำการตรวจสอบความพร้อมของห้องแยกโรคความดันลบที่มีอยู่แล้วและให้คำแนะนำแนวทางในการจัดทำ Cohort word ณ โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร