ผลสำรวจความพึงพอใจ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2562 ผลสำรวจ 62