วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นำโดย นายทรงยศ ศรีทองคงผู้อำนวยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบแอลกอฮอล์ ผ้าและยางยืด ให้กับชมรม อสม. ระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค Covid-19 ในพื้นที่ และพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยม อสม. ณ บริเวณจุดตรวจคัดกรอง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้กำลังใจและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังป้องกันโรค Covid-19 อย่างดีเยี่ยม ส่งมอบ