ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับ อสม ในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิล 19 ในชุมชน (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง) เครื่องวัดอินฟาเรด