ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับ อสม กรณีเหลือจ่ายจากแผนการจัดซื้อ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง) จำนวน 318 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่อง