ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับ อสม กรณีเหลือจ่ายจากแผนการจัดซื้อ (ถุงมือ) จำนวน 3576 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ถุงมือ